Styrelsen

Så här ser styrelsen ut under perioden mars 2020 fram till stämman i mars/april 2021:

Mail till hela styrelsen:

styrelsen@flottbro.se

Ordförande:

ordforande@flottbro.se

Kassör: Ylva Berglund

kassor@flottbro.se

Sekreterare: 

sekreterare@flottbro.se

Vice ordförande:

viceordf@flottbro.se

Ledamot:

ledamot@flottbro.se

Suppleant 1:

suppleant1@flottbro.se

Suppleant 2:

suppleant2@flottbro.se