Styrelsen

Så här ser styrelsen ut under perioden mars 2019 fram till stämman i mars 2020:

Mail till hela styrelsen:

styrelsen@flottbro.se

Ordförande: Per Franzén

ordforande@flottbro.se

Kassör: Ylva Berglund

kassor@flottbro.se

Sekreterare: Linnea Arvfors

sekreterare@flottbro.se

Vice ordförande: Annie Öhman

viceordf@flottbro.se

Ledamot: Sofie Frisk

ledamot@flottbro.se

Suppleant 1: Einar Tibbeln

suppleant1@flottbro.se

Suppleant 2: Majda Numanovic

suppleant2@flottbro.se