Styrelsen

Så här ser styrelsen ut under perioden mars 2018 fram till stämman i mars 2019:

Mail till hela styrelsen:

styrelsen@flottbro.se

Ordförande: Per Franzén

ordforande@flottbro.se

Kassör: Ylva Berglund

kassor@flottbro.se

Sekreterare: Linnea Arvfors

 

 

 

 

 

sekreterare@flottbro.se

Vice ordförande: Lennart Axhamn

viceordf@flottbro.se

Ledamot: Annie Öhman

ledamot@flottbro.se

Suppleant 1: Sofie Frisk


 

 

 

 

suppleant1@flottbro.se

Suppleant 2: Majda Numanovic

suppleant2@flottbro.se