Inbetalningsavier kvartal 2

På grund av bytet till redovisningsbyrån Nabo så är avierna försenade. Avierna ska gå ut med posten idag onsdag. Sista inbetalningsdag blir som vanligt den 30 april.

För frågor, vänligen kontakta styrelsen på styrelsen@flottbro.se.

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Inbetalningsavier kvartal 2

Mätgruppens årliga avläsning 9/1-24

Avläsning av vatten- och värmemätare i ert hushåll kommer att ske den 9 januari 2024. Vi startar kl. 18:00 med ett hushåll och går sedan vidare till nästa.

Se till att ni är hemma så att vi kan komma in och läsa av mätarna. Om inte, lämna över era nycklar till närmaste granne eller ta kontakt med oss enligt nedan.

Följande ska utföras denna dag av fastighetsägaren för att underlätta åtkomst för avläsning:

I mellanradhusen:
Se till att luckan över rörschaktet är öppen och att mätutrustningen på väggen är lättillgänglig för avläsning.

I gavelradhusen:
Se till att mätutrustningen är lättillgänglig på toaletten. Mätutrustningen som sitter under entrédörren i rörschaktet kontrolleras antingen samma dag i samråd med husägaren eller så gör mätgruppen kontrollen under sommaren i samråd med husägaren.

I fristående hus:
Se till att mätutrustningen är lättillgänglig i grovtvättstugan, vilket innebär att eventuellt flytta på tvättmaskinen, torkskåpet, frysen eller garderoben.

Mätgruppen delar också ut mätprotokoll denna dag, för att vid nästa års avläsning kunna göra en genomgång av protokollet med husägaren. Det är viktigt att du som fastighetsägare varje månad läser av din mätare för att i tid kunna upptäcka avvikelser eller fel på mätaren.

Tips! Om ni är intresserade av att kandidera till:

  • Styrelsen
  • Revisorer och revisorssuppleanter
  • Valberedning
  • Mätgruppen

mejla till valberedningen@flottbro.se

Med vänliga hälsningar
Mätgruppen
E-mail: matgruppen@flottbro.se

Publicerat i Informationsbrev | Kommentarer inaktiverade för Mätgruppens årliga avläsning 9/1-24

Växtligheter nära dagvattenledningar/brunnar

Styrelsen behöver informera er om risken för att ha växtligheter som till exempel häckar nära samfällighetens vattenledningar och brunnar. Oftast ligger samfällighetens dagvattenledningar under fastighetsägarnas tomter och i anslutning till tomtgränserna. 
Det finns en påtaglig risk att rötterna kan tränga ner i samfällighetens dagvattenledningar som påverkar dräneringsfunktionen som i sin tur kan leda till översvämningar. Även om ni äger fastigheten bör ni säkerställa att samfällighetens anläggningar inte påverkas negativt. Vi ser därför hellre att ni ta bort växtligheter nära dagvattenledningar och brunnar. Viktigt att påpeka är att det kan uppstå skadeståndskrav från samfälligheten till fastighetsägare om dessa har handlat grovt oaktsamt (i och med att styrelsen med det här utskicket har informerat om risker för skador och om fastighetsägare ändå väljer att ha kvar växtligheter).

Tomtgräns mot samfälligheten

Vi har även noterat att några fastighetsägare upptar samfällighetens mark vilket inte är tillåtet. Det kan till exempel vara odlingslådor, kompostlådor, andra föremål och växtligheter nära garagen som på sikt kan skada träplankorna. Vi ber er att respektera tomtgränserna mot samfälligheten. Om ni är osäkra vad er tomtgräns går behöver ni kontakta Botkyrka kommun/Lantmäteriet.

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Växtligheter nära dagvattenledningar/brunnar