Flottbrovägens Samfällighetsförening

Vårt område byggdes 1975-1976 med inflyttning under våren 1976. Vår Samfällighetsförening bildades efter några månader och fick namnet Flottbrovägens Samfällighetsförening. I vår samfällighetsförening ingår 96 fastigheter.

Föreningen har två stämmor om året. Huvudstämman hålls i mars månad då styrelse väljs och ekonomin för det gångna året presenteras. Våra revisorer avger en revisionsberättelse till stämman. Styrelsen avger en verksamhetsberättelse för det gångna året. Under november hålls en extra stämma för att besluta om Utgifts-och inkomststat för det kommande året (i dagligt tal budget för det kommande året).

Styrelsen har fem ordinarie medlemmar och två suppleanter. Aktuell styrelse hittar du här.