Manuell öppning av garageport

I de fall motorn inte kan användas för öppning av porten (t ex vid strömavbrott) behöver porten öppnas manuellt.

Använd nyckeln för att låsa upp låset på garageporten. När låset är upplåst går det att vrida på det svarta handtaget på porten. Vrid detta medsols för öppna porten. I samband med att man vrider på handtaget släpper den vajer som används av motorn för att öppna porten och porten kan öppnas manuellt.

Öppna porten helt och hållet. Då motorn är frånkopplad hålls porten enbart öppen av de två fjärdrar som sitter till vänster och höger om dörrhålet. Om porten inte är helt öppnad finns risken att belastningen på fjädrarna blir för stor och porten sakta börja sjunka ner igen.

OBS! Vid stängning av porten är det viktigt att komma ihåg att låsa porten då detta inte görs automatiskt.

Återställning

För att återställa en manuellt öppnad port behöver motorn återanslutas. Detta görs genom den gröna mekaniska knappen som sitter på skenan mellan motorn och porten. Tryck in knappen och klicka sedan på knappen för öppning/stängning på fjärrkontrollen. Motorn kommer då att söka efter den vajer som släpptes vid den manuellt öppningen. När vajern har hittats kommer motorn att stanna.

Nu är portens automatiska funktioner åter aktiverad och porten kan åter öppnas och stängas via fjärrkontrollen.