Mätgruppens årliga avläsning 9/1-24

Avläsning av vatten- och värmemätare i ert hushåll kommer att ske den 9 januari 2024. Vi startar kl. 18:00 med ett hushåll och går sedan vidare till nästa.

Se till att ni är hemma så att vi kan komma in och läsa av mätarna. Om inte, lämna över era nycklar till närmaste granne eller ta kontakt med oss enligt nedan.

Följande ska utföras denna dag av fastighetsägaren för att underlätta åtkomst för avläsning:

I mellanradhusen:
Se till att luckan över rörschaktet är öppen och att mätutrustningen på väggen är lättillgänglig för avläsning.

I gavelradhusen:
Se till att mätutrustningen är lättillgänglig på toaletten. Mätutrustningen som sitter under entrédörren i rörschaktet kontrolleras antingen samma dag i samråd med husägaren eller så gör mätgruppen kontrollen under sommaren i samråd med husägaren.

I fristående hus:
Se till att mätutrustningen är lättillgänglig i grovtvättstugan, vilket innebär att eventuellt flytta på tvättmaskinen, torkskåpet, frysen eller garderoben.

Mätgruppen delar också ut mätprotokoll denna dag, för att vid nästa års avläsning kunna göra en genomgång av protokollet med husägaren. Det är viktigt att du som fastighetsägare varje månad läser av din mätare för att i tid kunna upptäcka avvikelser eller fel på mätaren.

Tips! Om ni är intresserade av att kandidera till:

  • Styrelsen
  • Revisorer och revisorssuppleanter
  • Valberedning
  • Mätgruppen

mejla till valberedningen@flottbro.se

Med vänliga hälsningar
Mätgruppen
E-mail: matgruppen@flottbro.se

Publicerat i Informationsbrev | Kommentarer inaktiverade för Mätgruppens årliga avläsning 9/1-24

Växtligheter nära dagvattenledningar/brunnar

Styrelsen behöver informera er om risken för att ha växtligheter som till exempel häckar nära samfällighetens vattenledningar och brunnar. Oftast ligger samfällighetens dagvattenledningar under fastighetsägarnas tomter och i anslutning till tomtgränserna. 
Det finns en påtaglig risk att rötterna kan tränga ner i samfällighetens dagvattenledningar som påverkar dräneringsfunktionen som i sin tur kan leda till översvämningar. Även om ni äger fastigheten bör ni säkerställa att samfällighetens anläggningar inte påverkas negativt. Vi ser därför hellre att ni ta bort växtligheter nära dagvattenledningar och brunnar. Viktigt att påpeka är att det kan uppstå skadeståndskrav från samfälligheten till fastighetsägare om dessa har handlat grovt oaktsamt (i och med att styrelsen med det här utskicket har informerat om risker för skador och om fastighetsägare ändå väljer att ha kvar växtligheter).

Tomtgräns mot samfälligheten

Vi har även noterat att några fastighetsägare upptar samfällighetens mark vilket inte är tillåtet. Det kan till exempel vara odlingslådor, kompostlådor, andra föremål och växtligheter nära garagen som på sikt kan skada träplankorna. Vi ber er att respektera tomtgränserna mot samfälligheten. Om ni är osäkra vad er tomtgräns går behöver ni kontakta Botkyrka kommun/Lantmäteriet.

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Växtligheter nära dagvattenledningar/brunnar

Trafikregler i Flottbrovägens Samfällighetsförening

På förekommen anledning så måste vi återigen uppmana till gällande trafikregler i området. Området är ett bilfritt område och gällande hastighet är 5 km/h

Bilfritt område innebär att man endast får köra in i området för att packa i eller ur ditt fordon. Max uppställningstid är 15 minuter och fordonet får inte utgöra hinder för räddningstjänst eller dylikt. 

Fordonet får inte blockera räddningsvägar och om så sker kommer fordonet att bogseras bort mot en kostnad som fordonsägaren står för och detta sker med omedelbar verkan enligt Lag/Förordning om flyttning av fordon.

Gäster skall inte köra in i området utan ska parkera med giltigt parkeringstillstånd på en av samfällighetens parkeringsplatser. 

Fordon får av miljöskäl inte tvättas på området.

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Trafikregler i Flottbrovägens Samfällighetsförening