Sophantering i Flottbrovägens samfällighetsförening

För att minimera riskerna för skadorna på våra garageportar vid tömning av sopkärlen så kommer här en kort sammanfattning över hur kärlen ska placeras. Vi har vid flera tillfällen noterat att sopkärlen står för nära garageportarna.

Detta innebär att vi måste ställa kärlen med minst 50 cm avstånd från garageportarna

Var, hur och åt vilket håll ska sopkärlet vara placerat?

I villa- och radhusområden lämpade för sopbilar som tömmer sopkärlen automatiskt med en hydraulisk arm, är det viktigt:

• att kärlen står på plant underlag i gatunivå

• att kärlen står högst 1,5 meter från körbar väg

• att du lämnar fritt utrymme runt kärlen (minst 50 centimeter). SRV kan inte tömma kärlet om det ligger ner, är fastlåst eller står inuti en egenbyggd anläggning. Därför är det viktigt att du på tömningsdagen helt lösgör kärlet och håller transportvägen till tömningsplatsen för sopkärlet framkomlig.

• att området ovanför kärlen är fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar

• att kärlen står på plats från klockan 06.00 tömningsdagen

• att det är snöröjt och sandat under vintern.

• att avfallet är emballerat i soppåsar och är lösgjort oavsett vinter eller sommar. Om avfallet inte är lösgjort vid ordinarie hämtning gör vi inga extrahämtningar utan debitering.

• att det inte finns trappor eller andra avsatser mellan kärlen och sopbilen

• att det ska vara lätt att ta tag i handtaget på lockets baksida och rulla sopkärlet till bilen (Sorterahemma)

Som fastighetsägare ansvarar du för att transportvägen fram till tömningsplatsen hålls i framkomligt skick. Enskild väg, samfälld väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för sopbilen. På vintern ska vägen vara skottad och sandad.

Det här inlägget postades i Information. Bokmärk permalänken.