Växtligheter nära dagvattenledningar/brunnar

Styrelsen behöver informera er om risken för att ha växtligheter som till exempel häckar nära samfällighetens vattenledningar och brunnar. Oftast ligger samfällighetens dagvattenledningar under fastighetsägarnas tomter och i anslutning till tomtgränserna. 
Det finns en påtaglig risk att rötterna kan tränga ner i samfällighetens dagvattenledningar som påverkar dräneringsfunktionen som i sin tur kan leda till översvämningar. Även om ni äger fastigheten bör ni säkerställa att samfällighetens anläggningar inte påverkas negativt. Vi ser därför hellre att ni ta bort växtligheter nära dagvattenledningar och brunnar. Viktigt att påpeka är att det kan uppstå skadeståndskrav från samfälligheten till fastighetsägare om dessa har handlat grovt oaktsamt (i och med att styrelsen med det här utskicket har informerat om risker för skador och om fastighetsägare ändå väljer att ha kvar växtligheter).

Tomtgräns mot samfälligheten

Vi har även noterat att några fastighetsägare upptar samfällighetens mark vilket inte är tillåtet. Det kan till exempel vara odlingslådor, kompostlådor, andra föremål och växtligheter nära garagen som på sikt kan skada träplankorna. Vi ber er att respektera tomtgränserna mot samfälligheten. Om ni är osäkra vad er tomtgräns går behöver ni kontakta Botkyrka kommun/Lantmäteriet.

Det här inlägget postades i Information. Bokmärk permalänken.