Problem med råttor i föreningen

På gårdarna Mellangården samt Östergården Nedre har medlemmar problem med råttor som har setts på olika ställen i området.

Styrelsen har vid tidigare problem varit i kontakt med saneringsfirmor angående råttbekämpning. Att sätta upp giftfria råttfällor i området skulle dessvärre innebära stora kostnader för föreningen då skadedjurssaneringen inte ingår i försäkringarna av en samfällighet.

Däremot kan en skadedjursförsäkring ingå era hem-/villaförsäkringar. Ring gärna ert försäkringsbolag och kolla om en skadedjursförsäkring ingår.

Några tips om råttbekämpning:

• Undvik högt gräs. Råttor uppskattar platser med högt gräs, som ger skydd. Skär även ner buskage och växtlighet som är direkt intill fastigheten då detta erbjuder skydd för gnagare.
• Plocka bort fallfrukt från trädgården.
• Mata helst inte fåglar nära huset och ta upp spillet som hamnat under fågelbordet. Råttor söker sig snabbt dit.
• Undvik att ha mat för husdjur utomhus.
• Håll rent vid sopkärl och se till så att de är väl tillslutna och har lock.
• Säkerställ att rör för avlopp och ventilation är tätade när de går in i fastigheten och även mellan olika utrymmen.
• Städa bort bråte som exempelvis plankor/tegelpannor/ved och annat kring fastigheten som kan erbjuda skydd för gnagare.

Källa: Expressen.se

Undvik gärna även att ha stillastående vatten på tomten, till exempel fågelbad, då råttor behöver tillgång till vatten.

Råttor anses vara smarta djur och tyvärr är det är inte så lätt att få bukt med dem. Råttor kommer sällan ensam utan bor i familjer och råttor förökar sig snabbt. Det finns en risk att råttor tar in sig i våra hus på grund av deras mycket bra luktsinne. Därför är det bra om vi alla hjälps åt.

Kontakta styrelsen vid frågor, styrelsen@flottbro.se.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Det här inlägget postades i Information. Bokmärk permalänken.